Search

יוגה והגוף הריגשי - כיצד משפיע התרגול על הרגשות שלנו?

Updated: Nov 24, 2020

נכתב עבור Yoga searcher Israel -Yogi blog - https://yogasearcherisrael.co.il


על פי היוגה הגוף שלנו מורכב מחמש שכבות Panca Maya Kosha:

הגוף הפיזי AnaMayaKosha, הגוף האנרגטי (פראני) PranaMayaKosha, הגוף הריגשי ManoMayaKosha, הגוף המנטלי ViganaMayaKosha, והגוף הרוחני AnandaMayaKosha.

השכבות הללו מחוברות זו לזו ומשפיעות אחת על השניה. שינוי בשכבה אחת יוביל לתגובה בשכבות האחרות, והתהליך אינו רק לינארי וחד כיווני.

למשל אירוע המשפיע על הגוף הפיזי כגון חבלה, ישפיע על הגוף האנרגטי כמו שינוי בנשימה, הדבר עשוי להשפיע על הגוף הריגשי ולעורר רגשות מסויימים לאור המצב החדש, מה שיכול להוביל לעיסוק במישור המנטלי והמחשבתי כמו חשיבה יתרה, ולאורך זמן תהיה לדבר גם השפעה על רוחו של האדם.


שימוש בטכניקות של יוגה הנשענות בין היתר על מודל זה, מזמין את המתרגל להניע ולהתמיר מצבים של תקיעות (סטגנציה) באחד מהמישורים הללו. לדוגמא תרגול אסאנות (תנוחות) להניע את הגוף הפיזי, תרגול פראניאמה (תרגילי נשימה) לגוף האנרגטי/פראני, התבוננות פנימית ותרגולי ריכוז המחשבה לגוף הריגשי, תרגול מדיטציה לגוף המנטלי וכו׳. יכולת המתרגל להניע ולהתמיר את מצבו באמצעות תרגול פותחת בפניו אפשרות להכיר את הרבדים השונים שבתוכו ככלל, ולהכיר את אופיים המשתנה תמידית, את ארעיותם, בפרט. הטמנת הבנה זו בגופנו באמצעות חוויה ישירה פותחת אפשרות להתבוננות בריאה, בהירה, ומאוזנת על התהליכים הטבעיים האלה.


יוגה מזמינה את המתרגל ללמוד ולדעת את עצמו, בשילוב עם קבלה עצמית רדיקלית כצעד משמעותי בתהליך לחיים בריאים ומאוזנים. חזרה אל הגוף הפיזי, אל ההווה, תסייע בהתמרת רגשות והנעת סטגנציה מנטלית ורוחנית. וכך, ללא תסכול וביקורת נפגוש את עצמנו במצב בו אנו שוהים ברגע הנתון, ומשם נוכל להניע את השכבות השונות, לייצר תנועה, התמרה, חיות, אחדות ואיזון.

האם יוגה משפיעה על הרגשות שלנו? על פי מודל זה התבוננות מקרוב במרחב הריגשי, מאפשרת לנו להבחין בשינוי בו על ידי הנעה במרחבים העוטפים אותו, ולא בהכרח על ידי עיסוק ישיר ברגש עצמו. למשל, תרגול תנוחות יוגה בשילוב עם נשימה מודעת, ישפיעו על העולם הריגשי.


ישנן מספר מפות מסורתיות המזמינות התבוננות על התרגול והשפעותיו על הגוף הריגשי, אך בעוד שמפות אלה יכולות לסייע רבות, כל מתרגל הוא מכלול שונה, ואין פורמולה אחידה לסטגנציה באחד המישורים, ובפרט להתמרת רגש ספציפי. התרגול המתאים תלוי בכל השכבות והרבדים של המתרגל, ובכל המרכיבים שהובילו אותו אל הרגע הזה.


תרגול סדיר, אורח חיים מאוזן והיכרות עם המפות השונות - מומלצים. אך ידיעת העצמי נעשית תוך התבוננות אישית ודרך חוויה ישירה. לימוד ה-עצמי, לבד ובליווי מדריך, יקרבו את המתרגל לגילוי הפורמולה המתאימה עבורו.
15 views0 comments

Recent Posts

See All

Nāga

Studio by

ANAT BODASHER